مستندات
شرح خدمت: خدمت مذکور دربرگیرنده فرآیندهای مربوطه جهت انجام امور اداری مربوط به صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مرم نهاد ، دریافت گزارشات عملکرد مالی واجرایی...

شرح خدمت: تعیین حدود واحدها و سطوح تقسیماتی (نظیر دهستان ، بخش ، شهرستان و استان) و انجام تغییرات ضروری از طریق انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد ، تجمیع ، ادغام...

شرح خدمت: رسیدگی به تخلفات اداری و شکایات مردمی مرتبط با وزارت کشور:فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری، بادریافت شکایت هیات های بدوی از اشخاص، کارمندان، مدیران،...


1.دریافت درخواست، تکمیل پرونده توسط دفاتر اتباع استان و ارسال به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور 2. بررسی و تطبیق تقاضا با ضوابط قانونی 3....

آيين نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شوراهاي اسلامي   هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲ / ۹ / ۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۳۶۱۹ / ۱۶۰ مورخ ۱...

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهاي اسلامي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۹ بنا به پيشنهاد شوراي عالي استانها و به استناد بند (۶)...

آيين نامه اجرايي هيأت هاي حل اختلاف و نحوه رسيدگي به شكايات از شوراهاي اسلامي   هيأت وزيران در جلسه ۸ /۱۲ /۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۲۳۹۷ مورخ ۶...

آيين نامه اجرايي ماده (80) [ماده (90)] قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدي آن هيأت...

قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و اصلاحات بعدي آن   قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي...
فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا