نسخه آزمایشی
Menu
مناقصات عمومی

آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداری کرمانشاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه یک مرحله ای عمومی پروژه تعمیر و تجهیز فرمانداری شهرستان...

فراخوان نخست مناقصه عمومی     استانداری کرمانشاه در نظر دارد " انجام خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سواری ( امور خدمات نقلیه) " را تا پایان سال...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد " توسعه آسانسورهای مجتمع استانداری کرمانشاه" را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط (حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و رتبه...

استعلامات
استانداری کرمانشاه (کارفرما) در نظر دارد مطالعات توسعه ساختمان اداری فرمانداری شهرستان کرمانشاه را با توجه به نیازسنجی های آتی و در نظر گرفتن کلیه مقررات...

واحد تعداد مشخصات شرح کالا ردیف عدد 100 ASUS-H81M-K intel 1150 M/B 1 عدد 100 Intel...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد طراحی و پیاده سازی پرتال استانداری را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی و خدماتی IT را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه اجرائی کافی واگذار نماید. متقاضیان می توانند تا مورخ 95/02/30...

استانداری کرمانشاه در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی پروژه جداسازی اینترنت از شبکه داخلی استانداری کرمانشاه و ساختمان های تابعه" از طریق استعلام بهاء...

مزایدات
استانداری کرمانشاه در نظر دارد اموال اسقاطی و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می‏توانند جهت کسب اطلاعات...