Menu
مناقصات عمومی

آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداری کرمانشاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه یک...


فراخوان نخست مناقصه عمومی     استانداری کرمانشاه در نظر دارد " انجام خدمات درون شهری و برون شهری...


استانداری کرمانشاه در نظر دارد " توسعه آسانسورهای مجتمع استانداری کرمانشاه" را از طریق مناقصه عمومی...


استعلامات

استانداری کرمانشاه (کارفرما) در نظر دارد مطالعات توسعه ساختمان اداری فرمانداری شهرستان کرمانشاه را...


واحد تعداد مشخصات شرح کالا ردیف عدد 100 ASUS-H81M-K intel...


استانداری کرمانشاه در نظر دارد طراحی و پیاده سازی پرتال استانداری را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه...


استانداری کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی و خدماتی IT را به شرکتی دارای صلاحیت و سابقه...


استانداری کرمانشاه در نظر دارد "خرید، نصب و راه اندازی پروژه جداسازی اینترنت از شبکه داخلی استانداری...


مزایدات

استانداری کرمانشاه در نظر دارد اموال اسقاطی و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و...