نسخه آزمایشی
Menuجلسه كارگروه تخصصی صنعت٬ معدن و تجارت پدافند غیر عامل استان با حضور آقاي قرباني معاون پدافند غيرعامل استان و مديران ارشد صنايع بزرگ استان در محل خانه صنعت٬ معدن و تجارت برگزار شد.

در ابتداي جلسه٬ قرباني معاون اداره كل پدافند استان ضمن تبريك به مناسبت عيد بزرگ مبعث رسول گرامي اسلام حضرت محمد مصطفي (ص) و خير مقدم به مديران ارشد صنايع مهم و بزرگ استان٬ گفت: اكنون اهميت پدافند غيرعامل در تمام زمينه ها بر هيچكس بخصوص صنايع بزرگ پوشيده نيست. ايشان در ادامه بر اهميت داشتن برنامه استراتژيك و چشم انداز سازماني توسط صنايع تاكيد و بر لزوم توجه ويژه به ايجاد و تقويت واحدهاي HSE در مراكز صنعتي  و شيميايي تاكيد نمودند.

قرباني مقوله ايمني و امنيت سيستم و شبكه هاي توليدي و صنعتي  را بستر ساز امن رونق اقتصادي و توسعه ايمن واحدهاي توليدي٬ صنعتي  برشمرد  و از نقش فزاينده و تاثير گذار بخش خصوصي پيشرو٬ بالاخص در شناسايي و كاهش ميزان آسيب پذيري ها با هدف پيشگيري از بروز حوادث احتمالي مخاطرات طبيعي و انسان ساخت و تقويت توليد در تابعيت از فرمان اقتصاد مقاومتي و شعار سال يعني جهش توليد ياد كرد.

وي در ادامه به مديران صنايع استان توصيه نمود تا با هماهنگي و همكاري دبيرخانه كارگروه صنعت معدن تجارت پدافند غيرعامل استان نسبت به تهيه شناسنامه ايمني و پدافند غيرعامل واحد تحت مديريت خويش اقدام نمايند.