نسخه آزمایشی
Menuجلسه ویدئو کنفرانس رئیس کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد کرونا با معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور

در این نشست که علاوه بر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، مرتضوی مدیرکل پدافند غیر عامل و همچنین مرادی مدیرکل امنیتی نیز حضور داشتند، مواردی همچون بررسی روند اجرای طرح فصله گذاری اجتماعی و پایش مشکلات استان ها در اجرای این طرح مورد مباحثه و گفتگو قرار گرفت.