نسخه آزمایشی
Menuمرکز مطالعات و آموزش پدافند غیر عامل در کرمانشاه راه اندازی می شود.

جلسه هم اندیشی مدیر کل پدافند غیر عامل استان با رئیس و معاون پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه در محل سالن جلسات این دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه " کرمعلی زارعی" مدیر کل پدافند غیر عامل استان کرمانشاه آخرین راهکارها و پیشنهادات را برای راه اندازی مرکز مطالعات و آموزش پدافند غیر عامل در استان تشریح کرد.