نسخه آزمایشی
Menuنشست مشترک مدیر کل پدافند غیر عامل استان با رئیس ومدیر عامل کارخانه سیمان غرب در خصوص آسیب پذیری و تهدیدات متصوره آن مرکز در دفتر مدیر عامل کارخانه سیمان برگزار گردید.

زارعی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه ضمن قدردانی از تدارک برگزاری این نشست، طی سخنانی اظهار داشت:امروزه کشورهای که طعم خرابی و خسارات ناشی از جنگ را چشیده اند،جهت حفظ سرمایه های ملّی و منابع حیاتی خود توجه خاص و ویژه ای به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاع خود جایگاه والایی برای آن قائل هستند به همین منظوریکی از دغدغه های پدافند غیر عامل پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب پذیری های  موجود می باشد، بدیهی است که کلیه دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی و غیردولتی که دارای زیرساخت های حیاتی و حساس و مهم هستند باید توجه ویژه ای به طرح های پدافند غیر عامل داشته باشند.

 زارعی تصریح کرد با توجه به حساسیت این موضوع برماست که با استفاده از رهنمودهای رهبر عزیزمان، ولی امر مسلمین و با شناخت ژرف و کامل از ابعاد مختلف پدافند غیرعامل و اتخاذ تمهیداتی برای آن، خود را به مرز آمادگی کامل برسانیم. 

زارعی با اشاره به  مهم بودن سطح کارخانه سیمان غرب از لحاظ  الزامات وملاحظات پدافند غیر عامل گفت: در صورت انهدام کل یا قسمتی ازکارخانه سیمان غرب، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی، تولیدي و اقتصادي، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی با سطح تاثیرگذاري محلی می گردد لذا انتظار میرود  مدیریت کارخانه  نسبت به در نظر گرفتن طرح های پدافند غیر عامل بویژه در حوزه بهداشت ، سلامت و محیط زیست و امنیت مجموعه اهتمام ویژه ای داشته باشند.

 زارعی از رئیس کارخانه سیمان خواست برگزاری رزمایش مبتنی بر تهدیدات متصوره برای ارزیابی و آماده بکاری واحد های مختلف در برنامه های کاری خود قرار دهند

درخشان رئیس کارخانه سیمان غرب ضمن خیر مقدم به مدیر کل پدافند غیر عامل وهیأت همراه توضیحات کاملی از عملکرد و همچنین آسیب پذیری ها و تهدیدات کارخانه سیمان  غرب ارائه دادند.

در پایان نشست زارعی مدیر کل پدافند غیر عامل استان از چند واحد و قسمت های مختلف کارخانه سیمان غرب بازدید بعمل آوردند.