نسخه آزمایشی
Menu
۲۸ بهمن ۱۳۹۷
گودرزي : بزودي 4 دفتر تسهيل گري توسعه محلي اجتماع محور جديد در استان راه اندازي مي شود
مديركل دفتر اجتماعي استانداري خبر داد: بزودي 4 دفتر تسهيل گري توسعه محلي اجتماع محور جديد در استان راه اندازي مي شود
۲۵ دی ۱۳۹۷
فراخوان ايجاد دفاتر تسهيلگري
فراخوان ايجاد دفاتر تسهيلگري
اخبار (آرشیو)