نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
۰۹ دی ۱۳۹۹
نمایندگان استان پیگیر بازنگری در قانون تسهیل ازدواج جوانان باشند.
فریبرز نجفی مهر با اشاره به اینکه این قانون مترقی (تسهیل ازدواج جوانان)در سال 84 به دلیل عدم تمکین دولت وقت به مصوبه مجلس برای ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان و نیز خلاء های جدی که در بحث ضمانت اجرایی داشته، به فراموشی سپرده شد و آیین نامه ای برای آن تدوین نگردید ، اظهار داشت: متأسفانه با گذشت 15 سال از تصویب قانون مذکور، مجلسیان نیز به فکر اصلاح آن نیافتادند و طرحی برای اصلاح آن به منظور رفع موانع اجرایی شدن آن ارائه ندادند.
۱۳ مهر ۱۳۹۹
کاهش آسیب های اجتماعی با کار فوق العاده مدیران و افزایش مشارکت های عمومی حاصل می شود
جلسه بررسی مسائل و آسیب های اجتماعی به ریاست مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی برگزار گردید.
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
پیام تبریک مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی به مناسبت روز ملی سازمان های مردم نهاد و مشارکت های اجتماعی
22 مرداد ماه را روز سازمانهای مردم نهاد نام نهاده اندتا هر ساله به زحمات تلاشگران عرصه مشارکت جویی و مطالبه گری ارج نهاده شود.
اخبار (آرشیو)

آخرین مطالب