نسخه آزمایشی
Menuاطلاعیه استخدامی شهرداریهای استان

kermanshah.iran-azmoon.ir 

 استانداری کرمانشاه برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای استان از محل سهمیه استخدامی شماره 12672/93/225مورخ23/9/93معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه تاریخ   15/11/93 شورای توسعه مدیریت  وسرمایه انسانی  شهرداری ها و دهیاریهای کشور؛ درنظر دارد تعداد 98 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ؛ عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرداری های :کرمانشاه – ماهیدشت- حمیل- گیلانغرب- جوانرود- هرسین از توابع استان کرمانشاه  استخدام نماید.