نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، دوشنبه این هفته با حضور مدیر کل تامین اجتماعی...

صبح امروز از ساعت 9 الی 11 مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 15 مورد درخواست...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، این هفته با حضور مديرعامل برق منطقه اي استان...

صبح امروز از ساعت 10 الی 12 خانم دکتر رضوان مدنی مدیر کل بهزیستی در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 35 مورد درخواست های...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، این هفته با حضور مديركل حمل و نقل پايانه هاي...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، این هفته با حضور مديركل استاندارد و تحقيقات استان...

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری اظهار داشت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، این هفته با...

بازدیدهای میدانی و پیگیری های ویژه حجت الاسلام والمسلمین عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری از شهرستان ها و روستاهای شرق...

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری  از ستاد اسکان و هدایت گردشگران نوروزی درسطح استان کرمانشاه بازدید...

امروز دوشنبه از ساعت 13 الی 15 فرماندار شهرستان هرسین در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 20 مورد درخواست های مردم شریف...