نسخه آزمایشی
Menuشهرستان اسلام آباد غرب


اين شهرستان دارای 290 اثر تاريخی است.

آتشکده شيان: اين اثر در 10 کيلومتری شرق اسلام آباد،  دشت حسن آباد در انتهای روستای شيان قرار دارد در طی حفريان شيان در سال 1384 توسط آقای حسن رضوانی يک سازه منحصر بفرد با مصالح سنگ و گچ از دل خاک به دست آمد که آتشکده ای از دوره ساسانی است و ويژگی های خاصی در آن ديده می شود که قابل مقايسه با نمونه های مشابه در حوزه امپراطوری ساسانی است اين آتشکده دارای چهار جرز و راهروی طواف در پيرامون جرزهاست که با 35 درجه اختلاف از شمال تقريبا در جهات فرعی ساخته شده است.آتشکده شيان دارای يک سری گچ بری به شکل لوتوس و همچنين حجاری پايه های قرار گرفته بر روی يزشگاه بصورت خياره ای می باشداين اثر به شماره 14400 در تاريخ 16/12/1384 در فهرست آثار ملی به ثبت رسيد.

 

آتشکده ميل ميلگه: چهارتاقی معروف به ميل ميلگه در روستای سياه سياه ميلگه باباخان از توابع دهستان حومه جنوبی شهرستان اسلام آباد قرار دارد که به شماره17046 در تاريخ 8/11/1385 به ثبت آثار ملی رسيد.

تپه چغاگاوانه: در مرکز شهر اسلام آباد و آثاری از دوره پيش از تاريخ را در بر دارد اين اثر به شماره 838 در تاريخ 19/4/1348 به ثبت آثار ملی رسيده است.

قلعه شيان: در 20 کيلومتری جنوب شرقی اسلام آباد در داخل روستای شيان بقايای قلعه ای وجود دارد که آثاری از دوره پيش از تاريخ تا تاريخی را در بر دارد در تاريخ 19/4/1348 به شماره 842 در فهرست آثار ملی به ثبت رسيده است.

تپه چغاجنکه: اين اثر آثار از دوره پيش از تاريخ تا تاريخی را در بر می گيرد و به شماره 850 در تاريخ 19/4/1348 به ثبت رسيده است.

تپه چغابافت: اين اثر از تپه های مهم در دوره پيش از تاريخ است که به شماره 851 در تاريخ 19/4/1348 در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

قلعه تاريخی سرفيروزآباد: اين اثر در داخل روستای فيروزآباد و مربوط به اواخر ساسانی است در محورپروژه ساسانی کرمانشاه به قصرشيرين قرار دارد و به شماره 2649 در تاريخ 25/12/1378 به ثبت آثار ملی رسيده است