نسخه آزمایشی
Menuشهرستان سنقر و کلیایی

 بقعه مالک: اين بقعه بر روي تپه اي در مركز شهر سنقر واقع شده است.اين آرامگاه از نوع آرامگاه هاي برجي شكل است كه داراي پلاني هشت ضلعي است. طول هر ضلع آن 5/3 متر مي باشد. در طبقه پائين اين بقعه سردابه اي هشت ضلعي وجود دارد كه پوشش آن گنبدي است. بخش تحتاني يعني سردابه آرامگاه به وسيله سنگ هاي تراشيده چيده شده ولي قسمت فوقاني آن با آجر ساخته شده است. در هريك از اضلاع اين آرامگاه تاق نمايي قرار دارد كه هر يك از آنها داراي قوس جناغي است. داخل اين تاق نماها به وسيله طرح هاي هندسي آجركاري شده تزئين شده است. همچنين لچگي تاق نماها نيز با كاشي هاي فيروزه أي يك رنگ تزئين شده است. اين آرامگاه داراي گنبدي آجري است. با توجه به ساختار معماري و پلان آن،  به نظر مي رسد كه اين بنا متعلق به دوره ايلخاني باشد.

مقبره امامزاده احمد: اين اثر در ضلع غربی خيابان فرمانداری واقع و مربوط به دوره صفويه است.