نسخه آزمایشی
Menuصنعت و معدن

در سالهای اخیر با سرمایه گذاری های صورت گرفته، استان شاهد رشد و توسعه در بخش صنعت بوده است به گونه ای که رتبه صنعتی استان از 22 به 18 در کشور بهبود یافته است . موقعیت مناسب جغرافیایی استان ، زیر ساخت های مناسب صنعتی ، کمتر توسعه یافتگی استان های منطقه غرب کشور و استان های شرق عراق ، استقرار واحدهای بزرگ صنعتی را کاملاً توجیه پذیر نموده است به گونه ای که در سال های اخیر واحدهای عمده صنعتی متعددی در استان ایجاد شده اند. از مهمترین واحدهای صنعتی در استان می توان به صنایع پتروشیمی کرمانشاه ، پتروشیمی بیستون ، مجتمع صنایع نازگل ، شرکت چینی کرد، سیمان غرب و سامان، شرکت کاشی کرد ، شرکت روژین تاک و ... اشاره کرد .

 

مهمترین پتانسیل ها و قابلیت های استان در بخش صنعت:

-         وجود بزرگراه بین المللی کربلا از تهران به مرز خسروی و از آنجا به عراق و سایر کشورها.

-         وجود فرودگاه بین المللی کرمانشاه و کریدور هوایی در مسیر اروپا ، خاورنزدیک و خاور میانه.

-         در دست احداث بودن راه آهن غرب کشور.

-         وجود نیروگاه حرارتی 1380مگاواتی برق و در دست احداث بودن 1140 مگاواتی دیگر.

-         فعالیت 3 واحد پتروشیمی ، پالایشگاه موجود و شروع عملیات پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتا.

-         وجود ذخایر نفت و امکان اکتشاف گاز و نفت بیشتر.

-         وجود خطوط انتقال نیروی برق.

-         در دست احداث بودن خط انتقال پلی اتیلن از جنوب به غرب کشور.

-    وجود 19 شهرک صنعتی. اکثر شهرک های صنعتی دارای زیرساخت های مناسب مانند گاز برق آب و سیستم تصفیه فاضلاب می باشند.

 

  • بنابر نتایج حاصله از آمار مقایسه ای ، تعداد پروانه های بهره برداری صنعتی صادره در استان کرمانشاه تا پایان سال 1389، معادل 872 فقره بوده که 1.3 درصد از سهم کشوری را به خود اختصاص داده است. متوسط رشد تعداد پروانه های بهره برداری صادره در طی سال های 79 تا 89 سالانه به میزان 3/11 درصد بوده است. تعداد جوازهای تأسیس صنعتی صادره در استان کرمانشاه تا پایان سال 1389، برابر با 1015 فقره بوده که 1.2 درصد از سهم کشوری را به خود اختصاص داده است.
  • طبق نتایج حاصله از آمار مقایسه ای، مساحت شهرک های صنعت تملک شده از 348 هکتار در سال 1379 به 2196 هکتار در سال 1389 رسیده که متوسط رشد آن در طی سال های 79 تا 89 سالانه به میزان 20درصد بوده است. مساحت شهرک های صنعت واگذار شده از 57 هکتار در سال 1379 به 374 هکتار در سال 1389 رسیده که متوسط رشد آن در طی سال های 79 تا 89 سالانه به میزان 21 درصد بوده است.
  • تعداد کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر از 231 واحد در سال 1379 به 631 واحد در سال 1389 رسیده که متوسط رشد آن در سنوات 79 تا 89 سالانه به میزان 11 درصد بوده است.
  • سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر از 616 میلیارد ریال در سال 1379 به 22228 میلیارد ریال در سال 1389 رسیده که متوسط رشد آن در طی سال های 79 تا 89 سالانه به میزان 43 درصد بوده است.
  • میزان استخراج از معادن از 220 هزار تن در سال 1379 به 9158 هزار تن در سال 1389 رسیده که متوسط رشد آن در طی سال های 79 تا 89 سالانه به میزان 45 درصد بوده است.

 

مهمترین شاخص­های صنعتی و معدنی استان در پایان سال 1389

ردیف

نام شاخص

واحد

مقدار

1

تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده

فقره

872

2

اشتغال پروانه های بهره برداری صادر شده

نفر

29358

3

مساحت شهرک های صنعت تملک شده

هکتار

2196

4

مساحت شهرک های صنعتی آماده شده

هکتار

613

5

مساحت شهرک های صنعت واگذار شده

هکتار

374

6

تعداد شهرکهای صنعتی

-

19

7

تعداد نواحی صنعتی

-

4

10

تعداد کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر

-

631

11

شاغلان کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر

نفر

27447

12

سرمایه گذاری کارگاههای صنعتی بالای ده نفر کارکن و بیشتر

میلیارد ریال

22228

14

تعداد معادن

-

173

15

شاعلان بخش معدن

نفر

1958

16

ذخیره قطعی معادن

میلیون تن

1132

17

میزان استخراج از معادن

هزار تن

9158