نسخه آزمایشی
Menu

معاون استاندار:

دربرخورد باتخلفات در ساخت وسازها جدی هستیم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: دربرخورد باتخلفات در ساخت وسازها جدی هستیم.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس مهرداد سالاری در نشست با اعضای شورای شهر، شهردار  کرمانشاه و اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ افزود:هدف از تشکیل این جلسه اخذ نظرات و پیشنهادهای سازنده اعضاء و بررسی موضوعات مختلفی است که در حوزه های مختلف امور شهری سیاست گذاری می گردد.

وي با بيان اينكه مقابله با تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز از مهمترین دغدغه های مديريت استان است، ادامه داد: جلوگیری از تخلفات مستلزم این است که قوانین و مقررات بازنگری و مصوبات مربوط به جرایم و آراء مربوط به تخریب بصورت جدی و همه جانبه رعایت گردد .

وي همچنين بيان داشت: مشکلات ترافیکی ناشی از کسری پارکینگ در ساخت و سازهای غیر مجاز، ناهنجاری در ساختار شهر و معماری شهری و  عدم رعایت اصول فنی در ساخت و سازهای غیر مجاز از دیگر معضلات ناشی از عدم برخورد جدی شهرداری با این نوع تخلفات ساختمانی است که باید با تغییر در نگرش ها و برخورد جدی با متخلفان در صدور آرای کمیسیون ها ماده 100  از گسترش آن جلوگیری کرد.

سالاري تاكيد كرد: در راستای کاهش تخلفات ساختمانی؛ فرهنگ سازی عمومی و اطلاع رسانی؛اصلاح ساختار کمیسیون ماده صد وتقویت اجرائیات شهرداری ضرورت دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خاطرنشان ساخت: بر اتخاذ وحدت رویه در صدور آرای کمیسیون ماده 100 ، نظارت بر مراحل ساختمانی و جلوگیری از وقوع تخلفات ساختمانی از همان  مرحله ساخت  فنداسیون بناها و معرفی ناظرین ساختمانی متخلف به مراجع قضایی تاکید داریم.

وي گفت: کوتاهی در امر تخلفات ساختمانی موضوعی است که بطور کلی همه در آن نقش دارند تنها مربوط به مالک نمی باشد و شهرداری ها و مهندسین ناظر نیز به نوعی در این موضوع دخیل هستند وتا امروز  عزمی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی دیده نشده است لذا جهت کاهش نارضایتی و شکایت مردم بایستی وحدت رویه در صدور آراء از طرف اعضاء رعایت گردد.

سالاري اظهار داشت: بررسی و اصلاح ضوابط اجرایی به منظور جلوگیری از گرایش و سوق مردم به تخلفات ساختمانی باید توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی به جد پیگیری شود.