نسخه آزمایشی
Menu

معاون استاندار:

طرح ملي اصالت هويت برخط تا عيد فطر در استان اجرايي خواهد شد

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گفت: : طرح ملي اصالت هويت برخط (حذف اخذ كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي از ارباب رجوع در سيستم هاي بانكي) تا عيد فطر در استان كرمانشاه اجرايي خواهد شد.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس رضا رحيمي امروز در جلسه اجراي طرح ملي اصالت هويت برخط (حذف اخذكپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي از ارباب رجوع در انجام امور اداري) افزود: از چند مدت گذشته سه استان قم خوزستان و سمنان حذف اخذ كپي صفحه اول شناسنامه و كارت ملي از ارباب رجوع در سيتم بانكي خود را اجرا كرده اند كه ضرورت دارد اين طرح هم تا عيد فطر در استان كرمانشاه اجرايي و عملياتي شود.

وي اظهار داشت: براساس الزامات دولت مبني بر اجراي اين طرح، وزارت كشور و استانداري ها موظف به اجراي آن شده اند و اين طرح در راستاي تكريم ارباب رجوع است.

وي با بيان اينكه سال هاست كه دنيا انجام امورات بوسيله كاغذ را رها كرده،گفت: اين طرح در دنيا سابقه تاريخي دارد و لذا با توجه به اينكه ايرانيان از لحاظ هوش و ذكاوت چيزي از ديگران كم ندارند لذا ضرورت دارد كه اين طرح در كشور و استان هم اجرايي شود.

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گفت: در مرحله اول حذف كپي كارت ملي و شناسنامه در مراجعات ارباب رجوع به بانك هاست و در مراحل بعدي كل ادارات موظف به اجراي آن هستند.

وي با تاكيد بر اينكه اين طرح بايد تا عيد فطر در استان عملياتي شود، اظهار داشت: استان كرمانشاه بعد از استان هاي قم، خوزستان و سمنان، چهارمين استاني خواهد بود كه طرح ملي اصالت هويت بر خط را اجرايي خواهد كرد لذا ضرورت دارد كه مسئولين بانك هاي استان طي تماسي با بانك هاي اين سه استان در جزئيات آن براي هماهنگي بيشتر و تسريع در طرح قرار گيرند.

مهندس رحيمي اهداف اين طرح را اصلاح نظام اداري، تحقق اهداف توسعه دولت الكترونيكي، استنادپذيري الكترونيكي، كمك به مقابله با جعل و فساد اداري و افزايش سلامت اداري و رضايتمندي عمومي عنوان كرد.