نسخه آزمایشی
Menu

استانداركرمانشاه:

هماهنگي بين مديران و فرمانداران در اجراي پروژه ها يك ضرورت مهم است/ تمام حقوق و عيدي كارگران بايد تا پايان سال پرداخت شود

استاندار كرمانشاه گفت: مديران دستگاه ها در اجراي طرح ها و پروژه ها در شهرستان ها حتماً بايد با فرمانداران هماهنگ باشند و هماهنگي بين مديران و فرمانداران در اين راستا يك ضرورت مهم است.

به گزارش واحد خبر روابط عمومي و امور بين الملل استانداري؛ مهندس هوشنگ بازوند در نشست فرمانداران استان كه تعدادي از مديران اجرايي نيز حضور داشتند، اظهار داشت: به لحاظ اينكه در اجراي پروژه ها قبل از اينكه مديران پاسخگو باشند، فرمانداران بايد پاسخگوي اجراي اين پروژه ها و از نحوه و چگونگي اجراي آنها مطلع باشند لذا هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي و فرمانداران يك ضرورت مهم است و مديران در اجراي اين پروژه ها حتماً بايد با فرمانداران هماهنگ باشند.

وي تصريح كرد: زماني كه پروژه اي در يك شهرستان اجرايي مي شود افكار عمومي اين انتظار و توقع را از فرماندار دارد كه پاسخگوي اجراي آن باشد لذا فرماندار بايد در جريان اجراي هر پروژه اي قرار گيرد.

وي همچنين با اشاره به ضرورت پرداخت حقوق و مزاياي كارگران در پايان سال تاكيد كرد: مديران بايد تلاش كنند كه حقوق و مزاياي كارگران در پايان سال پرداخت شود تا براي پايان سال هيچ كارگري بدون حقوق و دستمزد باقي نماند زيرا براي ما قابل قبول نيست كه شاهد اين باشيم كه در پايان سال تعدادي از كارگران زحمت كش حقوق و عيدي خود را دريافت نكنند.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: براي اينكه كارگري بدون حقوق و عيدي باقي نماند مديران بايد حقوق و مزاياي خود را به پس از دريافت حقوق كارگران منوط كنند تا اگر كارگري حقوق خود را نگرفت مدير هم حقوق و مزاياي خود را نگيرد.

مهندس بازوند در ادامه با تاكيد بر تخصصي بهنيه و درست منابع آبي اظهار داشت: تمام مردم استان بايد به صورت عدالت از اين ثروت برخوردار باشند و به هيچ عنوان قبول نمي كنيم كه اين ثروت استان براي ديگر استان ها مصرف شود.

وي گفت: مردم مطالبات خود را پيگيري مي كنند لذا بايد تلاش كنيم كه منابع آبي استان به صورت عدالت و بهره مند شدن تمام مردم از اين ثروت تخصيص پيدا كند كه تاثيري مثبت در روند توسعه اي استان به همراه داشته باشد.

استاندار كرمانشاه در ادامه سخنان خود به استمرار پس لرزه ها در استان ناشي از زلزله سال گذشته اشاره كرد و بيان داشت: امكان دارد كه اين پس لرزه ها تا 7 و 8 ماه ديگر نيز ادامه داشته باشد لذا مديران خدمات رسان بايد تلاش كنند كه اين پس لرزه ها در ارائه خدمات به مردم مانند شبكه هاي انتقال آب تاثيري نداشته باشد و آب بدون كدورت در اختيار مردم قرار گيرد.

مهندس بازوند افزود: اگر احياناً وچنانچه پس لرزه اي در استان اتفاق افتاد مديران ذيربط بايد با برنامه ريزي و پيگيري با استفاده از مخازن موجود تا 24 ساعت به انتقال آب بدون كدورت اقدام كنند و پس از 24 ساعت نيز با قاطعيت به حل مشكل بپردازند تا در اين زمينه مشكلي براي مردم ايجاد نشود.