نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، پنج شنبه این هفته با حضور مدیر کل دفتر شهری و...

صبح روز سه شنبه از ساعت 09 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 20 مورد از درخواست...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، سه شنبه با حضور مدیر امور شعب بانک تجارت در مرکز...

صبح امروز پنجشنبه از ساعت 09 به مناسبت هفته بیمه سلامت، دکتر مظفری مدیر کل بیمه سلامت استان کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، شنبه با حضور مدیر صندوق کارآفرینی امید در مرکز...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، پنجشنبه این هفته با حضور مدیر کل بنیاد شهید و...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، دوشنبه این هفته با حضور مدیر کل استاندارد و تحقیقات...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، پنج شنبه این هفته با حضور فرماندار شهرستان سنقر...

صبح امروز سه شنبه از ساعت 11 مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان کرمانشاه در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) حضور يافت و به بیش از 21 مورد...

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گفت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، سه شنبه این هفته با حضور مدیر کل کمیته امداد...