نسخه آزمایشی
Menuسیمای استان کرمانشاه در بخش کشاورزی

کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی دارای حجم تولیداتی بیش از3950 هزار تن  می باشد که شامل تولیدات زراعی، باغی، دامی  و شیلات می باشد. زراعت استان سهمي حدود 4 درصد از كل توليد كشور را تامين مي نمايد. در شرايط كنوني تولیدات زراعی استان، داراي جايگاه مناسبي در كشور می باشد .كسب مقام اول ركورد عملكرد در واحد سطح  گندم آبي كشور، رتبه اول تولید نخود، كسب رتبه دوم كشور از نظرمتوسط عملكرد در واحد سطح ذرت، رتبه سوم كشوردر عملكردچغندر قند، رتبه چهارم خريد محصول گندم، رتبه دوم كشور در توليدجو، رتبه دوم توليد ذرت دانه اي، رتبه چهارم توليد چغندر قند، رتبه هفتم در توليد كلزا و گوجه فرنگي مبين اين موضوع مي باشد.  بخش باغبانی استان  با وجود بالغ بر 35 هزار هكتار سطح باغات و توليد ميانگين ساليانه 250 هزار تن  از بخش های مهم اقتصادی و اشتغالزا در استان محسوب می گردد. همچنین بخشهای دامپروری و شیلات ضمن تولید و تامین پروتئین مورد نیاز استان نقش موثري در تأمين امنيت غذايي و نيل به خود كفايي كشور ايفا مي كنند در ادامه  جدیدترین مشوق های سرمایه گذاری در استان و همچنین مهم ترین شاخص های کشاورزی استان تا پایان سال 95 ارائه می شود.

از مجموع دو میلیون و پانصدو چهار  هزاروپانصد هکتار (500/504/2 هکتار) وسعت استان کرمانشاه  بیش از یک و نیم  میلیون  هکتار عرصه‌های منابع طبیعی شامل جنگل و مرتع بوده و نهصد و چهل و  دو هزارو و هفتاد وهفت هکتار (942077هکتار)نیز اراضی کشاورزی است که دویست وده هزار و چهارصدو چهل و هفت هکتار (210447هکتار) آن اراضی آبی و مابقی دیم است.

وجود منابع خاک حاضلخیز و اقلیم های گرم،سرد و معتدل استان کرمانشاه امکان کاشت اکثر محصولات کشاورزی و شرایط مناسب دامپروری را فراهم کرده و این استان را در زمره تولید کنندگان عمده محصولات کشاورزی و دامی قرار داده است.

در ادامه جدیدترین مشوق های سرمایه گذاری استان به همراه مهم ترین شاخص های کشاورزی استان در پایان سال 1395 ارائه شده است.

جهت مشاهده مشوق های جدید کشاورزی استان کلیک کنید.